Renowacja Archikatedry św. Jana Chrzciciela oraz przebudowa budynku parafialnego na Muzeum Arch.

Niespełna 8 miesięcy (wraz z przygotowaniami od listopada 2014 do sierpnia 2015) trwały kompleksowe i wymagające prace budowlano konserwatorskie Korporacji Budowlanej DORACO dla jednej z najstarszych świątyń w Warszawie. Jednocześnie, w ramach tych samych prac przebudowano i zaadaptowano dawny budynek parafialny na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego.

» czytaj dalej

Dworek Saltzmanna w Gdańsku

Renowacja zabytkowego dworku będącego częścią folwarku Opactwa Cystersów. Układ przestrzenny dworku oraz wnętrza odtworzone zostały pod nadzorem Konserwatora Zabytków z najwyższą pieczołowitością i dbałością o szczegóły. Odrestaurowane wnętrza wyposażono w dzieła sztuki i antyczne meble z epoki. Obiekt oraz przylegający do Parku Oliwskiego drzewostan, jako zabytek przyrody podlegający ochronie, jest pod stałą opieką Korporacji Budowlanej DORACO.

» czytaj dalej

Zespół Parkowo-Pałacowy w Krokowej

Odbudowa Zespołu Parkowo -Pałacowego w Krokowej dla Fundacji "Europejskie Spotkania Kaszubskie". Zakres robót obejmował nie tylko roboty budowlano-renowacyjne obiektów kubaturowych, lecz również prace melioracyjne i rekonstrukcyjne zieleni w parku przy hotelu, a także roboty związane z uzbrojeniem terenu. Obiekt został oddany "pod klucz" wraz z wyposażeniem kompleksowym (od mebli stylowych po zastawę stolową) niezbędnym do prowadzenia działalności hotelarsko-restauracyjnej.

» czytaj dalej

Renowacja budynku 'BRATNIAK' Politechniki Gdańskiej

Zakres prac obejmował remont kapitalny budynku w tym roboty wyburzeniowe, budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne: c.o., wod.-kan., wykonanie wentylacji, instalacji elektrycznej, roboty dekarskie, elewacyjne i kamieniarskie a także wykonanie małej architektury, dróg i chodników. W ramach prac renowacyjnych odtworzono oryginalne lica muru, przeprowadzono renowację stolarki drzwiowej, przywrócono historyczne balustrady oraz wymieniono połacie dachowe z dachówką karpiówką.

» czytaj dalej

Dom Opatów w Gdańsku

Renowacja i adaptacja zabytkowej kamienicy w Gdańsku na potrzeby Instytutu Historii Sztuki wraz z częścią reprezentacyjną, ekspozycyjną oraz zapleczem gastronomicznym. Zakres prac obejmował wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich oraz roboty remontowe i modernizacyjne nawiązujące do wymagał epoki. W ramach prac remontowych wykonano roboty budowlane i wykończeniowe wraz z instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i elektrycznymi.

» czytaj dalej