Proces rekrutacyjny

Profil kandydata

Opracowanie profilu kandydata rozkręca "machinę rekrutacji", następnie korzystając z każdej możliwej formy dotarcia do potencjalnych kandydatów na rynku pracy publikujemy ogłoszenia:

  • w prasie (również branżowej)
  • serwisach internetowych
  • poprzez biura karier
  • na uczelniach


Celem rekrutacji jest znalezienie pracowników odpowiadających pod względem merytorycznym danemu stanowisku, jak również pasujących do organizacji.

Etapy Rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, których ilość i poziom zaawansowania zależy od kompetencji jakich poszukujemy na konkretne stanowisko pracy. W trakcie poszukiwania odpowiedniej osoby analizujemy poziom wiedzy merytorycznej kandydatów, ich umiejętności oraz potencjał rozwojowy.

Etapy procesu rekrutacji w Korporacji Budowlanej Doraco

Etap 1
: Analiza dokumentów (CV oraz listów motywacyjnych)

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Etap 3: Testy psychologiczne

Trzeci etap rekrutacji jest projektowany i przeprowadzany w sytuacji rekrutacji na stanowiska specjalistyczne bądź stanowiska kierownicze. Na tym etapie narzędzia używane w celu zbadania umiejętności kandydata są dopasowywane i specjalnie konstruowane w zależności od głównych zadań, które będą realizowane na danym stanowisku pracy.

Copyright 2021 Korporacja Budowlana Doraco

cookies