Generalne wykonawstwo

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług budowlano-montażowych na zasadzie Generalnego Wykonawstwa.

Szeroki zakres świadczonych usług obejmuje:

 

Copyright 2021 Korporacja Budowlana Doraco

cookies